Referenca
KOPERNIKUS Panorama – Gospodara Vučića 225, Beograd, 2020
Vrsta radova

Drvene obloge za alu stolariju
7636 m Lajsna krila,štoka, fiksa I prečke
Drveni profil-FEAL