Referenca
ZELENA AVENIJA – Petra Kočića 14, Tošin Bunar, Beograd, 2018-2020
Vrsta radova

Drvene obloge za alu stolariju

824 pozicije (drvo štoka-drvo krila-lajsna fiksa-lajsna T prečke)

11 612 m (Drvenih profila-PROFILATI)