Referenca
Švajcarska Ambasada – Bulevar Oslobođenja 4, Beograd, 2010.
Vrsta radova

47 komada podprozorskih daski-klupica