Referenca
KNEZA MILOŠA Residence – Kneza Miloša 54, Beograd, 2019.
Vrsta radova

Drvene obloge za alu stolariju
160 pozicija (drvo štoka-drvo krila-lajsna fiksa-lajsna T prečke)
4761 m (Drvenih profila-PROFILATI)